Law & More B.V. | Attorneys and Tax Advisors

Overeenkomsten

Overeenkomsten

Wanneer u met uw startup de markt betreedt, komt u in aanraking met diverse soorten partijen. Met iedere partij gaat u een ander soort contract aan. Het is van belang om de afspraken die u met ieder van uw wederpartijen maakt goed en duidelijk schriftelijk vast te leggen.

Een van de bekendste en de meest vanzelfsprekende voorbeelden is natuurlijk de ‘gewone’ koopovereenkomst die u aangaat met uw klanten. Vaak gaat het om de standaardovereenkomsten en verloopt de transactie zonder problemen. Echter, in een aantal gevallen kunnen in het kader van de koopovereenkomst geschillen rijzen. Algemene voorwaarden zijn een handig preventief hulpmiddel om in dergelijke gevallen veel tijd en moeite te besparen. Het opnemen van algemene voorwaarden in de koopovereenkomst geeft namelijk duidelijkheid over de rechten en plichten voor zowel de ondernemer als de klant. Veelvoorkomende bepalingen daarin verschaffen duidelijkheid over garanties, voorbehouden, geschilbeslechting en aansprakelijkheid. Uw onderneming dient er wel voor te zorgen dat dergelijke algemene voorwaarden duidelijk zijn geformuleerd en correct ter hand gesteld aan de wederpartij. Hoe uw startup dat het beste kan doen? En wat en op welke wijze kunt u in de algemene voorwaarden opnemen? Het antwoord op deze en andere vragen met betrekking tot de algemene voorwaarden vindt u bij Law & More. De advocaten van Law & More voorzien u graag van advies. Ook indien u te maken heeft met een conflict dat betrekking heeft op de algemene voorwaarden kan Law & More u van dienst zijn.

Is uw wederpartij een investeerder of neemt u mensen in dienst omdat u uw product of startup gaat uitbreiden? Dan kan een geheimhoudingsovereenkomst van pas komen. Immers, u wilt uiteraard voorkomen dat anderen met uw vernieuwend idee vandoor gaan. In het geval dit toch gebeurt of in het geval dat de belangrijke informatie door de wederpartij wordt doorgespeeld, is het verstandig om in de geheimhoudingsovereenkomst een boetebeding voor dergelijke gevallen op te nemen. Heeft u te maken met een buitenlandse investeerder of werknemer? Dan is het raadzaam om in het geval van een geschil in uw geheimhoudingsovereenkomst een rechtskeuze op te nemen voor bijvoorbeeld Nederlands recht. Dat Nederlands recht van toepassing is binnen internationale verhoudingen is namelijk niet vanzelfsprekend.

Heeft u te maken met een andere soort contract en wilt u daarover advies of heeft u vragen? Neem dan contact op met Law & More. De advocaten van Law & More zijn deskundig op het gebied van het contractenrecht en helpen u ook graag met het opstellen van contracten.

Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar

Startupadvocaat