Law & More B.V. | Attorneys and Tax Advisors

Starten als startup: de belangrijkste stappen

Starten als startup

Idee uitwerken

Heeft u een vernieuwend idee dat leidt tot een product dat het leven van de klant vergemakkelijkt of goedkoper maakt? Dan is het verstandig om het idee goed uit te werken alvorens u uw idee in een product of dienst te vertalen en daarmee de markt te betreden. Het is namelijk jammer als u veel werk heeft verzet en bepaalde kosten heeft gemaakt en achteraf blijkt dat uw idee bijvoorbeeld om praktische of financiële redenen niet te realiseren is. Om dergelijke teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk om een ondernemingsplan op te stellen. Weliswaar bestaat voor de startup geen verplichting om een ondernemingsplan op te stellen, maar door alles ten aanzien van uw vernieuwende idee en product dan wel dienst op een rij te zetten en de eventuele verbeterpunten in beeld te brengen, krijgt u een goed zicht op of uw onderneming voldoende levensvatbaarheid heeft. Daartoe kunt u in het ondernemingsplan onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Waarin onderscheidt mijn product of dienst zich van bestaande alternatieven? En waarom is mijn product of dienst interessant(er) voor de klant?

  • Op welke klanten en gebruikers is mijn product of dienst gericht?

  • Hoe kan mijn innovatie worden gefinancierd?

Voorts is een ondernemingsplan voor startups vaak noodzakelijk om financiers of investeerders aan te trekken. Een ondernemingsplan staat namelijk gemakkelijk aan de basis voor een financieringsplan. Om een financier of investeerder te overtuigen met uw ondernemingsplan, is het belangrijk om het plan duidelijk en beknopt te houden en daarin de onderwerpen zoals doelstellingen op de korte en lange termijn, de (onderscheidings-) kracht van de onderneming en de strategie naar voren laten komen.

Bij Law & More begrijpen we dat het opstellen van een ondernemingsplan maatwerk betreft. Daarom hanteert Law & More een persoonlijke aanpak. Onze specialisten zijn deskundig op het gebied van ondernemingsrecht en helpen u graag met het opstellen van uw ondernemingsplan.

Idee, product of dienst beschermen

Idee, product of dienst beschermen

Een vernieuwend idee als zodanig valt niet met intellectueel eigendomsrecht te beschermen. Wel kan uw idee wettelijk worden vastgelegd in het i-DEPOT. In dat geval kunt u later aantonen dat u iets gecreëerd, bedacht of ontworpen heeft om te voorkomen dat een ander ermee vandoor gaat. Het i-DEPOT dient derhalve als een bewijsmiddel dat u voor verschillende doelen en in relatie tot verschillende intellectuele eigendomsrechten kunt gebruiken.

Heeft u uw idee vertaald in een ontwikkeld product of een dienst? Dan wilt u deze natuurlijk goed beschermen. Dit kunt u doen bijvoorbeeld door middel van een octrooi (ook wel patent genoemd). Bent u in bezit van een octrooi? Dan kunt u een ander verbieden uw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Wilt u graag een octrooi aanvragen voor uw uitvinding of heeft u vragen over onze diensten? De advocaten van Law & More staan met snel en persoonlijk advies voor u klaar!

Als ondernemer investeert u natuurlijk ook tijd, geld en energie in uw bedrijf om uw product of dienst zo goed mogelijk op de markt te zetten. Daarmee bouwt u aan een merk dat een herkenningsteken vormt voor de consument en uw producten of diensten van alle andere soortgelijke producten of diensten onderscheidt. U wilt natuurlijk niet dat een ander daar zomaar op meelift, door bijvoorbeeld uw product/dienst na te maken. Het is derhalve van belang om uw merk te registreren. Immers, een merk wordt pas beschermd als het wordt geregistreerd. Law & More helpt u ook graag hierbij.

De juiste rechtsvorm kiezen

De juiste rechtsvorm kiezen

Alvorens een onderneming kan worden gestart, moet worden nagedacht over de rechtsvorm van de onderneming. De mogelijkheden om uit te kiezen omvatten onder andere de maatschap, vof, stichting, coöperatie of een bv. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerken en voorwaarden. Welke rechtsvorm het beste bij uw startup past, hangt af van uw situatie en uw wensen, zoals:

  • Alleen ondernemen of samen met anderen

  • De mate waarin u aansprakelijk wilt zijn

  • De omzet die u verwacht

  • Uw internationale ambities

Zo zijn eigenaren van een eenmanszaak en vennoten van een vennootschap onder firma (vof) met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap is dat doorgaans niet het geval en kan een schuldeiser zijn of haar schade in de regel alleen verhalen op het vermogen van de vennootschap. Kiest u voor uw startup voor een eenmanszaak of een vof, dan betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting over de winst. De meeste startende ondernemingen kiezen voor één van deze twee rechtsvormen, omdat deze rechtsvormen recht geven op extra belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. In de beginfase van een onderneming wordt meestal relatief weinig winst gemaakt waardoor het fiscaal gunstig kan zijn om voor een eenmanszaak of vof te kiezen. Het kiezen van een rechtsvorm betreft maatwerk en persoonlijke aanpak. De advocaten van Law & More adviseren u graag met hun ondernemingsrechtelijke en fiscale kennis bij het kiezen van de juiste rechtsvorm.

De financiering van de startup

De financiering van de startup

Als u eenmaal antwoord heeft op de vraag hoe u verwacht dat de omzet en kosten eruit gaan zien en nadat u de gewenste rechtsvorm voor uw startup heeft gekozen, kunt u de volgende stap zetten. Het is daarbij belangrijk om zich af te vragen op welke wijze u uw onderneming wilt financieren en tegen welke voorwaarden. Er zijn namelijk diverse mogelijkheden om financiering voor uw startup aan te trekken.

Allereerst is het mogelijk dat bij u eigen middelen aanwezig zijn om uw startup te financieren. In de meeste van de betreffende gevallen wordt er een beroep gedaan op het eigen spaargeld van de beginnende ondernemer. Er zijn verschillende subsidies en regelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die startups op weg kunnen helpen. Voor bijna elk type onderneming bestaat er een subsidie.

Een andere mogelijkheid voor financiering bestaat in de mogelijkheid van crowdfunding. Letterlijk betekend crowdfunding geld binnenhalen bij het grote publiek. U stelt zo veel mogelijk mensen op de hoogte van uw plannen met uw startup en vraagt ze vervolgens of ze een (relatief laag) bedrag in uw startuponderneming willen investeren. Zo kan er op een laagdrempelige manier een hele bruikbare financiering ontstaan. Naast het geld levert crowdfunding voor uw startup tevens naamsbekendheid en meestal een klantenkring op. Er bestaan verschillende grote online platformen waar een crowdfunding gestart kan worden.

Voorts bestaat de mogelijkheid van microfinanciering. Een aantal grote Nederlandse banken en de overheid zijn een samenwerking aangegaan en hebben Qredits opgericht: een organisatie die krediet verleent aan met name startende ondernemers. Hierbij gaat het om kredieten tussen de 50.000 en 250.000 euro met een maximale looptijd van tien jaar. Daarnaast biedt Qredits een adviserende hand bij praktische zaken die spelen tijdens het opzetten van een bedrijf.

Tenslotte zijn sommige (ex)ondernemers als particuliere investeerder bereid te investeren in een in hun ogen een kansrijk project. Deze investeerders willen als vergoeding daarvoor meestal een bepaald rentepercentage of meedelen in de winst. Was uw zoektocht naar een dergelijke particuliere investeerder tevergeefs, dan kunt u natuurlijk een gewone lening bij een bank afsluiten. Een dergelijke lening bij de bank heeft als voordeel dat er geen zeggenschap of aandelen uit handen hoeven te worden gegeven. Echter, daartegenover staat dan weer dat de lening vermeerderd met rente dient te worden terugbetaald en dat u alvorens de bank u een lening verstrekt, aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen.

Wilt u weten welke financieringsmethode het beste bij uw startup past of wilt u advies over andere mogelijke opties? Neem dan contact op met de advocaten van Law & More. Zij voorzien u graag van advies met betrekking tot de financiering van uw startup.

Het betreden van de markt

Het betreden van de markt

Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar

Startupadvocaat