Law & More B.V. | Attorneys and Tax Advisors

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Wanneer uw startup onderneming de markt betreedt, krijgt het te maken met diverse wet- en regelgeving waaraan het moet voldoen. De bekendere voorbeelden van wet- en regelgeving waaraan bijna iedere onderneming of instelling dient te voldoen zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de Europese wetgeving omtrent consumentenbescherming in het geval de onderneming gericht is op consumenten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) reguleert het verwerken van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven bestaat uit informatie die direct over een persoon gaat, of die naar een persoon te herleiden is. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen vrijwel alle handelingen die men kan bedenken, waaronder het verzamelen, opslaan, wijzigen, gebruiken, verspreiden en beschikbaar stellen van gegevens. Een onderneming heeft op grond van de AVG een grondslag nodig om persoonsgegevens te verwerken. De grondslagen staan in de AVG limitatief opgesomd. Het kan onder andere gaan om toestemming van de betrokkene, noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst of voor behartiging van gerechtvaardigde belangen.

In het kader van de Europese wetgeving omtrent consumentenbescherming bestaan bijvoorbeeld voor de ondernemingen diverse informatieplichten jegens de consument. Daarbij kan het onder andere gaan om informatie over de leeftijd, bedenktijd of contactgegevens van de onderneming. Deze informatie dient gemakkelijk beschikbaar te zijn voor de consument. Gaat uw startup de producten of diensten aan de consumenten op afstand aanbieden, dan heeft de consument in dat geval een aantal vergaande rechten. Zo dient de ondernemer de consument op de website goed in te lichten over allerlei zaken ten aanzien van zijn aangeboden product of dienst. Als die informatie niet (voldoende) wordt verstrekt vóór het aangaan van een overeenkomst, dan is de consument niet gebonden aan die overeenkomst. Zo worden aan de ondernemer nog een aantal andere vereisten in het kader van het consumentenrecht gesteld.

Voldoet uw onderneming niet aan dergelijke voor haar, zowel intern als extern, geldende wet- en regelgeving, dan riskeert ze al snel een flinke boete, een last onder dwangsom, intrekken van een vergunning of zelfs een strafrechtelijk onderzoek. De specialisten van Law & More zijn deskundig op het gebied van compliance en kunnen voor uw onderneming onderzoeken welke wet- en regelgeving op uw onderneming van toepassing is en of uw onderneming voldoende volgens de toepasselijke wet- en regelgeving is ingericht.

De groei van de startup

De groei van de startup

De meeste startup ondernemingen hebben tot doel om snel uit te groeien tot een commercieel succes. Het is daarom belangrijk om na de oprichting van de startup een marktaandeel te veroveren en in relatief korte tijd te groeien. Dat vereist vaak grote hoeveelheden geld, tijd en mankracht om het concept uit te bouwen en er vervolgens aan te kunnen verdienen. Wanneer een startup als succesvol kan worden beschouwd is niet eenduidig vast te stellen. Doorgaans wordt een beursgang als een succesfactor aangemerkt.

Is uw startup onderneming een commercieel succes op de markt, dan kan het snel doorgroeien naar een scale-up. Scale-ups zijn startups die al ouder zijn en hun eerste successen hebben behaald, zijn er meerdere investeerders geweest en is er al aanzienlijk bedrag aan geld opgehaald. Deze fase brengt vaak ook aanschaf van een groter pand, introductie van nieuwe producten of diensten, het aannemen van (meer) mensen of het openen van nieuwe verkooppunten met zich mee. Daardoor wordt uw bedrijf niet alleen groter, maar verandert ook op inhoudelijk en juridisch gebeid.

Bij Law & More begrijpen we dat veranderingen voor uw startuponderneming overweldigend en ingrijpend kunnen zijn. Helemaal wanneer veel en snel verandert. Daarom hanteert Law & More een persoonlijke aanpak en voorziet uw onderneming ook in deze fase graag van juridisch advies. Wilt u weten welke juridische veranderingen de groei van uw startup met zich meebrengt of heeft u andere vragen op dit gebied, neem dan contact op met de advocaten van Law & More.

Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar

Startupadvocaat